”Fri marknad kan dröja för nya EU-länder”

Regeringen kan inte säkert lova att gränserna kommer att öppnas i maj 2004 för arbetskraft från de tio länder som väntas få klartecken att komma med i den europeiska gemenskapen vid EU-toppmötet i Köpenhamn i nästa vecka. Det sade statssekreterare Lars Danielsson som är statsminister Göran Perssons närmaste man i EU-frågor i programmet ”P1 granskar” på söndagen.
– Avsikten är att vi ska öppna arbetsmarknaden från dag ett, det är riktigt, sade Lars Danielsson och fortsatte: – All erfarenhet från tidigare utvidgningar pekar på att rörligheten på arbetsmarknaden är inte särskilt stor, så vi tror inte att det i sig ska vara ett stort problem att en stor mängd arbetskraft strömmar in över våra gränser, och gör det svårt att hantera situationen för oss. Däremot kan man inte utesluta att man kan missbruka det trygghetssystem vi har i Sverige, och det som utredaren framför allt tittar på är hur man ska kunna komma till rätta med sådana missbruk. Men visar inte det faktum att ni tillsätter en utredning att det inte är så självklart att öppna gränserna som ni till exempel sade under EU-ordförandeskapet? – Självklart är det inte, givetvis, men det är en viktig politisk princip för regeringen att slå fast att man vill öppna från dag ett. Vi är inte riktigt ensamma – det är några länder till som har sagt samma sak, bland annat Irland, Storbritannien och Nederländerna, men det finns en rad praktiska problem som man måste titta på, och då är det i god svensk tradition att tillsätta en utredning som sedan får remissbehandlas och så småningom får regering och riksdag fatta beslut. Men betyder det att det inte finns något riktigt besked, trots att det fanns politisk vilja, du kan inte ge något riktigt besked just nu? – Inte mer än så, svarar Lars Danielsson och tillägger att han tror att problemet är relativt begränsat.
Herman Melzer