Regeringen förhalar deltidare som vill jobba mer

Det är osäkert om och när regeringen kan genomföra löftet att den som jobbar deltid ska ha laglig rätt att jobba heltid. Istället ska regeringen nu tillsätta en utredning.
När ett lagförslag kan komma, vet inte nye arbetslivsministern Hans Karlsson: – Just nu förbereder vi direktiv för en utredning om just rätten till heltid. Svaret ska ju ges om och i så fall på vilket sätt man kan, genom lagstiftning, förstärka människors rätt till heltidsanställning. Det är en inte alldeles enkel fråga att lösa, säger Hans Karlsson. Svårt särskilt inom vården Särskilt inom vården har arbetsgivarna svårt att hitta personal, men samtidigt finns många anställlda som får nöja sig med deltid i stället för heltid. Redan före valet 1998 lovade regeringen fler heltider, och Mona Sahlin sade sedan att det skulle lösas med en lag. Förra våren tog statsminister Göran Persson ett steg tillbaka och sade att en sådan här rätt kan införas 2005. Karlsson vill införa en lag Hans Karlsson säger nu att det är hans ambition att införa en lag om rätt till heltider, men lovar ingenting. Han använder alltså orden ”en eventuell lag” och ”om en sån kan införas”. Utredningen får enligt Hans Karlsson sina instruktioner kring jul, men när en lag kan införas kan han inte säga. – Jag vill återkomma till tidpunkten för i första hand när utredningen kan starta och vilken tid den behöver. Sedan återstår ju frågan när en eventuell lagstiftning kan komma, men det är alldeles för tidigt att säga nu, säger Hans Karlsson. Det finns ju kongressbeslut om detta och det finns gamla löften. Tycker inte du att det är ett problem att det här dröjer så lång tid? – Det kan säkert vara många som tycker att det borde ha skett tidigare. Nu har jag varit ansvarig i sex och en halv vecka för de här frågorna, och inom några veckor så kommer det fram direktiv till en utredning, det är det sätt som jag har kunnat påverka den här frågan. Så mycket mer kan jag inte ta ansvar för just nu.
Fredrik Furtenbach