Länsälgjägarna värst i landet.

Under fjolårets älgjakt fälldes nästan 10 400 älgar i länet. Näst flest älgar sköts i Västerbotten, drygt 10 000. Det visar en sammanställning gjord av nyhetsbyrån Sirén.

Notabelt är att Jämtlands län har procentuellt flest kvinnliga älgjägare, dryga 1 000.

I hela landet sköts nästan 50 200 djur under fjolårets jakt, att jämföra med året före då drygt 56 000 älgar fälldes.