Piloter kritiserar generösare alkoholregler

De svenska piloterna kritiserar de nya reglerna som tillåter passagerarna att ta ombord mer sprit på flygningar inom EU.
Piloterna anser att säkerheten hotas om passagerarna tar ombord mer starksprit, eftersom spriten kan ses som potentiella brandbomber och därmed hotar flygsäkerheten. Det skriver Metro. Från årsskiftet får svenska resenärer ta med sig fem liter sprit från andra EU-länder. Om alla tar med sig full ranson innebär det 1,5 ton brandfarliga ämnen i kabinen enligt piloterna.