Misstanke om våld mot barn måste anmälas

Regeringen vill lagstifta om att personal som arbetar med barn måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn blir utsatt för våld eller andra övergrepp.
Idag råder bara en anmälningsplikt - men undersökningar har visat att det inte har fungerat, menar socialtjänstminister Morgan Johansson Om det visar sig i efterhand att personalen måste ha förstått att ett barn blivit utsatt för misshandel men ändå inte anmält detta ska personalen kunna straffas.