Luleå kan få ny specialutbildning

Det är brist på brandingenjörer i landet och nu utreder Luleå Tekniska Universitet möjligheterna att starta en sådan utbildning. Tanken är att den nya utbildningen ska ge både tekniska och mänskliga kunskaper.
Idag finns den enda brandingenjörsutbildningen i Lund, vilket gör det svårt att rekrytera behörig personal i den norra delen av landet. En utbildning i Luleå är därför både regionalpolitiskt viktig och viktig för att locka nya studenter till Luleå. - Det är viktigt för universitetet att följa med i samhällsförändringarna och att anpassa utbildningarna därefter, säger Erik Höglund. Erik Höglund, som är dekanus vid universitetet, säger också att behovet av människor som kan hantera krishanteringen kring bränder ökar. I den tänkta brandingenjörsutbildningen kommer den samlade kunskapen från flera institutioner att användas. Kursmoment inom bland annat hälsovetenskap, kemi, väg och vatten, maskinteknik och samhällskunskap ska göra brandingenjörerna väl rustade för de olika situationer de ska kunna hantera. Brandingenjörsutbildningen, som är tänkt att bli en linje inom arenautbildningen Jordens resurser, kan komma igång höstterminen 2004 om den godkänns av Högskoleverket.