Yppandeförbud ännu ovanligt

Det är fortfarande ovanligt med yppandeförbud vid brottsutredningar. Enligt Riksåklagarens undersökning har åklagare hittills i år beslutat om yppandeförbud i ett 20-tal fall och domstolar i ett 50-tal.
Yppandeförbud innebär ett absolut förbud för alla inblandade att säga någonting om en pågående utredning. Flera kritiker, som Sveriges Advokatsamfund, har hävdat att yppandeförbud har blivit vanligare och att det är ett hot mot rättssäkerheten. Vid ett yppandeförbud sätts den vanliga meddelandefriheten ur spel, och den som avslöjar något om en pågående brottsutredning kan straffas.