Skolbuss till jobbet i Ystad

I Ystad har det under hösten varit möjligt att ta skolbussen till jobbet.
Genom ett samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken har man utökat skolbussarnas turer och skapat Byabussen. Nio nya busslinjer trafikerar landsbygden. Men enligt Anders Larsson, vd för Sydbuss som kör turerna, är det inte så många som åker med Byabussen. Och Anders Larsson tror att det i första hand är brist på information som gör att inte fler åker med Byabussen. Han tror också att det samarbete man i början hade med Samres - Skånetrafikens beställningscentral i Östra Skåne - gjorde att man tappade kunder. De flesta turer med Byabussen måste nämligen beställas en timme i förväg, men när kunderna hamnade i långa telefonköer hos Samres upplevde de att Byabussen inte fungerade. Nu ringer resenärerna direkt till Sydbuss och det fungerar det bättre. Kommunstyrelsens ordförande, Thomas Lantz, håller med om att samarbetet med Samres var ett misstag men inte att det är bristen på information som är problemet.