Försäljning gav klirr i Trollhättans kassa

Trollhättans stad går mot ett överskott på 56 miljoner kronor i år, enligt den senaste prognosen.

56 miljoner är drygt dubbelt så mycket som målet i budgeten, men det är ändå inte lika bra som det ser ut.

Överskottet beror nämligen nästan helt på reavinsten vid försäljningen av aktierna i avfallsbolaget TRAAB. Både utbildningsnämnden och omsorgsnämnden räknar med att överskrida sin budget.