Mobilmastprotest vid Nordens Ark

Igår protesterade boende och andra engagerade i nätverket Vågbrytaren mot att det byggs en ny mast för mobiltelefoner på Åby säteri i Sotenäs på Nordens Arks mark.
Men Nordens Ark har sagt ja till företaget som vill bygga masten. På torsdag ska byggnadsnämnden i Sotenäs kommun avgöra frågan om bygglov för masten.