Inget hopp om lindring av trafikproblem

Problemen med trängsel på Essingeleden kommer att fortsätta. Något större hopp om lindring av trafikproblemen finns inte, det sa representanter för Vägverket på en presskonferens på fredagen. Det enda alternativen som finns i den närmsta framtiden för att komma undan köerna är att välja annan restid eller byta till annat färdsätt.


– Det vi försöker hjälpa till med är att ha så mycket information som möjligt så att man ändå kan välja tidpunkt, färdsätt, färdslag, åka kollektivt eller välja andra vägar i den mån det går, säger Ulrika Honauer som är Vägverkets trafikchef i Stockholm.

Det är begränsade alternativ att ta sig förbi, då är det alltså att förflytta resandet i tid eller välja annat färdsätt?

– Ja så är det, det finns ju inga stora kringfartsleder annat än de vi har idag, och de är ju tyvärr rätt hårt belastade.

Det är färre bilar som passerar tullarna nu jämfört med samma period i fjol - då när det inte var trängselskatt var det dagligen 410 000 till 420 000 passager. Nu efter att trängselskatten har införts är det runt 350 000 till 360 000 passager dagligen.

Nytt dygnsrekord på Essingeleden
En del av trafiken går nu istället genom Södra Länken och Essingeleden som korkar igen. Essingeleden har den här veckan noterat ett ”all-time-high” med över 170 000 fordon per dygn. Men att införa avgifter även på Essingeleden är inte aktuellt i nuläget enligt Vägverket.

– Inte i dagsläget, jag tycker att det är för snabbt att dra de slutsatserna.

När kan det bli aktuellt att rekommendera trängselavgifter på Essingeleden?

– Om det skulle bli aktuellt så ligger det nog en bra bit framåt i tiden, säger  Vägverkets trafikchef i Stockholm, Ulrika Honauer.