Sämre snöröjning i Kungsör i vinter.

För att spara pengar kommer Kungsörs kommuns gatuavdelning att bli mer restriktiv med att kalla in personal för att ploga under jourtid, på nätterna.
Eftersom det är dyrt att kalla in personal på nätterna, på icke-arbetstid vill man framöver försöka vänta till morgontimmarna med att ploga. Sedan många år har det på jourtid krävts ett snödjup på 6-8 centimeter på gator och vägar för att kommunens plogbilar ska rycka ut, nu blir det ingen utryckning förrän vid 8-10 centimeter. Curt Ärlered, arbetschef på kommunens gatu- och VA-avdelning, tror att detta kommer att leda till färre utryckningar på jourtid.