Hyreshöjningar i de flesta kommuner

Hyreshöjningar är att vänta i de flesta av länets kommunala bostadsbolag nästa år. Bara på ett par orter blir hyran densamma som i år.
Höjda taxor och höjd elskatt är några av sakerna som de allmännyttiga bostadsföretagen motiverar sina hyreshöjningar på. Höjningarna ligger i snitt på tre procent och då har Hyresgästföreningen ändå lyckats förhandla ner hyrorna en bra bit. I de fyra kommunerna Skinskatteberg, Surahammar, Halstahammar och Köping pågår förhandlingarna forfarande, men även där förväntas hyreshöjningen hamna på samma nivå. Högst blir höjningen i Kolsva med 4,9 procent efter nyår, men där finns samtidigt länets lägsta hyror. Lägst blir hyreshöjningarna i Västerås och Norberg, där det inte blir några hyreshöjningar alls. Men i Västerås fall beror det på att Mimer där valt att låta hyresgästerna betala vissa delar av underhållet istället. Även i Kungsör kan hyresgästerna klara sig utan höjningar.