Höga sjuktal ska minska med Finspångsmodellen

Den så kallade Finspångsmodellen för rehablitering av långtidsjukskrivna, ska införas också i Norrköping och Motala.
På båda orterna är sjuktalen höga och därför ska de goda erfarenheterna från Finspång föras vidare, säger landstingets projektledare Christina Källgren Peterson till Radio Östergötland. Finspångsmodellen innebär att kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling satsar pengar i en gemensam kassa och tillsammans sätter in åtgärder för rehabilitering av sjukskrivna.