Skolor och socialtjänst vill ha mer stöd från BUP

Skolor och socialtjänst i länet får inte tillräckligt med stöd från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, med barn som mår dåligt.

Det konstaterar landstingsrevisionen efter en granskning. Och i Jönköpings sjukvårdområde är situationen värst.

Nästan 300 personer från skolor och socialtjänsten i Jönköpings sjukvårdsområde har svarat på enkäten från landstingsrevisionen. Där visar det sig att över 40 procent tycker att dom möts av ett ointresse när dom kontaktar BUP.

När dom kontaktar BUP handlar det om barn som mår så dåligt att dom faller in i en djup ångest och oro. Barn som slutar äta och utvecklar anorexi eller som har ADHD och kanske inte kan hänga med i skolan.

I undersökningen visas också att nästan 60 procent tycker att det är oacceptabelt långa väntetider till BUP och mer än hälften är inte nöjda med behandlingen som barn har fått från BUP.

Men att skolor och socialtjänsten ändå upplever att dom inte får tillräckligt med stöd måste ju bottna i någonting, säger Marita Gustafsson, hon tror att flera av dom barn som skolorna behöver hjälp med kanske egentligen inte har just psykiska problem.

Landstingsrevisionen pekar på att samarbetet mellan landsting, skolor och kommun måste bli bättre för att lösa problemet. Å det pågår just nu ett projekt där tanken är att hitta sätt att bättre samarbeta på.