Rösträtt det år man fyller 18 år

Rösträttsåldern bör sänkas så att man får rösta det år man fyller 18 år i stället för som nu rösta efter att man fyllt 18 år. Det tycker 4 av länets socialdemokratiska riksdagsledamöter som motionerat i riksdagen om frågan.
Enligt Helena Zakariasén från Karlskoga, som är en av motionärerna, följs ungdomar årskullsvis och har samma prestationskrav. De borde därför också få rösta första gången vid samma tidpunkt.