Nämndemännen i länet är för gamla

Trots att det länge varit ett problem att det bara är äldre män och kvinnor som sitter som nämndemän i tingsrätten så lyckas inte kommunerna med att föryngra kåren.
Nämndemännen är medborgarnas representater i domstolarna och har lika mycket makt som domaren att fälla eller fria en person. Enligt regeringen och Domstolsverket är det därför mycket viktigt att nämndemännen är representativa för befolkningen, både vad gäller ålder, kön och bakgrund. När kommunerna nu ska välja nya nämndemän så har Domstolsverket begärt att man ska försöka få in yngre personer. Idag ligger meddelåldern på 58 år. Enligt Greger Phalén som är socialdemokratiskt kommunalråd i Nässjö så krävs det att de lokala politikerna tar större ansvar och verkligen anstränger sig för att få fram yngre personer till posterna som nämndemän.