Vill förbjuda bonde att ha djur

Miljökontoret i Ljungby vill nu att länsstyrelsen förbjuder en lantbrukare i kommunen att ha nötkreatur.
Lantbrukaren har ett 20-tal nötkreatur, och miljökontoret har under flera år påpekat brister i djurhållningen och också hotat med vite utan att någonting har hänt. Nötkreaturen går ute, utan att ha tillgång till någon ligghall, en del djur står också uppställda i dåliga uthus eller i en hästtransport.