Tandvårdsavtal i länet utökas

Från den 1 september utökas möjligheten till att teckna Frisktandvårdsavtal i Folktandvården. Nu gäller den för alla mellan 20 och 64 år. Konceptet innebär att man får ett fast pris på sin tandvård under tre år.

Premien sätts efter ålder och hur god munhälsan är.

Det fasta priset gör att man undviker oförutsedda utgifter och kan fördela sina kostnader.