Piloter kritiska mot ökad spritranson

Svenska piloter kritiserar de nya regler som låter passagerarna ta med mer sprit på planet inom EU.
Whiskey, vodka och annat starkt är potentiella brandbomber och ett hot motflygsäkerheten, varnar piloterna. Från nyår får svenska resenärer ta med sig fem liter sprit från andra EU-länder. Om alla tar med sig full ranson innebär det 1,5 ton brandfarliga ämnen i kabinen i ett vanligt plan. Spriten är inte bara en brandfara, flaskorna kan också användas som tillhygge. En avslagen flaska kan bli ett farligt huggvapen.