Olönsamt behandlingshem riktar in sig på utbrända

Tolvums behandlingshem i Väring kan bli ett behandlingshem för utbrända, där man ska använda en helt ny metod att behandla människor som har gått in i väggen. Som behandlingshem för missbrukare blev Tolvum aldrig lönsamt, eftersom patienterna som kom dit var för få.
För ett och ett halvt år sen öppnades det nya behandlingshemmet Tolvum, för alkohol-och narkotikamissbrukare. Men det gick inte alls bra, behandlingshemmet fick redan från början problem med lönsamheten, eftersom det kom för få patienter. Till slut sades de anställda upp, och nu pågår arbetet med att rekonstruera verksamheten tillsammans med en konsult. Ett alternativ som diskuteras är att fortsätta med behandling för missbrukare, men ett annat alternativ är att istället starta ett behandlingshem för människor som har blivit utbrända. På Tolvum arbetade man enligt ett tolvstegsprogram för missbrukare, och det finns tankar på att behandlingshemmet för utbrända också skulle fungera som en 12-stegsmetod. Bengt Olsson, som är chef för Ackordscentralen i Borås säger till Radio Skaraborg att det här i så fall förmodligen blir det första behandlingshemmet för utbrända enligt den här modellen i Sverige. Men innan Ackordscentralen och Näringslivscenter Norra Skaraborg kan jobba vidare på förslaget så måste Tolvums fordringsägare, bland dem Nordea, gå med på att arbetet med rekonstruktionen förlängs. Säger de nej går Tolvum i konkurs.