Ingen läkare vid första besöket på mödravården

De kvinnor som besöker länets mödravårdcentraler blir inte längre undersökta av läkare vid sitt första besök. Gunnar Thorbert som är överläkare på kvinnokliniken i Kalmar säger att man fick prioritera bort den tidiga läkarkontakten när man hade brist på läkare förra året. Det kan dock snart bli en ändring på det och läkarbesöken kan komma att införas igen.
Gunnar Thorbert tror att det finns ett behov av läkarmedverkan men exakt hur den medverkan kommer att se ut har han ännu inte bestämt.