Misstänkt oljeutsläpp undersöks

Ett misstänkt oljeutsläpp ägde rum sent igår eftermiddag cirka 2,5 landmil öster om Ronehamn.
Det var ett Panamaflaggat fartyg på väg söderut som släppte ifrån sej något som kan vara vanlig olja eller mineralolja. Kustbevakningens flyg blev vittne till händelsen och har markerat området med bojar. Under måndagsmorgonen skall Kustbevakningen på nytt gå ut till området för att kontrollera utsläppet närmare.