Kraftig ökning av fusk vid universitetet

Allt fler studenter vid Uppsala universitet ertappas med fusk. Hittills i år har dubbelt så många studenter anmälts jämfört med förra året. Nu överväger universitetsledningen nya åtgärder för att minska fusket.
Det är inte accepterat att fuska sig genom universitetet men ändå tycks det bli allt vanligare. Hittills i år är det 15 som ertappats med fusk förra året var det bara åtta. Metoderna varierar men oftast handlar det om fusk i samband med tentamen. Några exempel är en kvinna i 20-års åldern som hade ett stort antal fusklappar i ett pennfodral, en student vid statsvetenskapliga institutionen som kopierade delar av ett annat studentarbete och en kvinna på apotekarlinjen som gömde fusklappar i ett lexikon. Elnaz Alizadeh som sitter med som studeranderepresentant i Universitets disciplinnämnd hoppas att det bara är frågan om en tillfällig ökning av fusket, men hon menar att det hårda tempot på universitet gör att många kan känna sig tvingade att fuska. - Ofta har man problem med studiemedel eller problem hemma och då kanske man inte ser någon annan utväg än att fuska, säger hon. Från universitetsledningen ser man allvarligt på fusket, så allvarligt att man nu överväger att införa en ny typ av introduktion där man talar om för studenterna vilka regler som gäller. - Vi kommer att se över varför fusket ökar. Vi måste nog också överväga att förbättra introduktionen för nya studenter så att de får veta vad som förväntas av dem och vad som är god sed, säger Uppsala universitets prorektor Lena Markusson.