Rockad i länsstyrelsen

Länsstyrelsens styrelse i Halland kommer från och med årsskiftet vara direktvald av landshövdingen och regeringen. Tidigare har styrelsen bestått av komun och landstingsråd och andra poltiker från Halland. Men nu kan det bli helt andra personer som kommer att bestämma i länsstyrelsen högsta beslutande organ
Styrelsen är länsstyrelsens högsta beslutande organ. Styrelsen fattar beslut om viktiga frågor för länets utveckling, och är direkt underställd regeringen. Fram tills nu har styrelsen bestått av 14 ledamöter som alltså är politiskt valda. Men eftersom Hallands län nu ska omvandlas till samverkansorganet Region Halland så förändras organisationen. I den nya styrelsen kommer inte bara politiker utan också andra personer som representerar till exempel kultur- och näringsliv att sitta. Landshövding Karin Starrin ger regeringen förslag om vilka hon tycker är lämpliga