Besparingar i Skara utreds grundligt

Beslutet om besparingar på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Skara skjuts upp. Först ska verksamheten i Skara utredas grundligt, en utredning som ska vara klar i april nästa år. Först efter det blir det klart hur stor del av sparbetinget på 54 miljoner som måste sparas in i Skara.
En enkät har skickats ut till samtliga 170 anställda i Skara för att ta reda på vad som gör verksamheten i Skara unikt inom forsknings- och utbildningsområdet. - Det är viktigt att komma fram till vilka som är våra styrkor, säger Margareta Stigsson, som håller i utredningen i Skara. Sedan måste man naturligtvis också vara medveten om sina svagheter, men vi ska ta fram visionerna och de möjligheter vi har här i Skara. Nationellt måste SLU spara 54 miljoner nästa år, och det kan drabba en av universitetets fyra huvudorter extra hårt, nämligen Skara där SLU har 170 anställda. Enligt ett förslag kan det bli fråga om om personalreduceringar och en försäljning av djursjukhuset. Då kan Skaras position inom SLU komma att förändras, det menar SLUs styrelseordförande Bo Dockered. Det har spekulerats i att Skara till och med skulle kunna förlora sin status som en av fyra huvudorter för Sveriges Lantbruksuniversitet. De övriga huvudorterna är Uppsala, Umeå och Alnarp.