Döda sälar ger svar

De prover som togs på döda knubbsälar i Skagerack och Kattegatt ska nu analyseras. Första fasen är att bestämma åldern på sälarna. Det görs med hjälp av sälarnas tänder och beräknas ta ungefär ett år.
Därefter så ska det också göras diverse studier av hur knubbsälarna påverkas av miljögifter, och om det finns skillnader mellan dom olika sälkolonierna längs västkusten.