Dementa utsätts för våld och hot

Dementa patienter är den patientgrupp som oftast råkar ut för vanvård. Förra året anmäldes 153 fall i Västra Götaland och Halland. Nästa år skärper Länsstyrelsen tillsynen av demensvården.
Det är Göteborgs-Posten, som idag rapporterar om allvarliga missförhållanden inom demensvården. Dementa kan råka ut för slag, hot och bestraffningar. I år har personal på ett äldreboende i Falköpings kommun anmälts. Personalen här har använt våld för att kunna medicinera en dement man.