Personal måste anmäla om barn far illa

Regeringen vill ändra lagen så att personal som arbetar med barn ska tvingas anmäla om ett barn blir utsatt för våld eller andra övergrepp.
Att inte anmäla sina misstankar till socialtjänsten ska därmed bli straffbart. I dag råder bara anmälningsplikt - men undersökningar har visat att det inte fungerat, det menar socialtjänstminister Morgan Johansson.