Stort kalkprojekt i västsverige

Ett storskaligt kalkningsprojekt ska minska försurningen i Västsverige. Kostnaden är nästan 900 miljoner kronor.
För upp mot 900 miljoner kronor vill Skogsstyrelsen kalka på ett nytt sätt som provats på flera ställen, bla i Marks kommun. Det nya sättet att kalka innebär att man blandar aska med kalk. Askan, som i sig är ph-höjande, innehåller också näringsämnen som tillförs skogsmarken. Vid Lygnern i Mark har försöksprojekt, som visat sig mycket poitivt, pågått i över tio år. Fördelarna gentemot konventionell kalkning i vattendrag och våtmarker är flera. Vid en stor konferens i Borås på onsdag skall vetenskapliga rön om det nya sättet att kalka prsenteras.