Inget gratis dagis i juli

Nästa år får barnfamiljerna i Borås betala för sin dagisplats i juli också, fastän många förskolor är stängda då och juli hittills har varit avgiftsfri. Det här gör barnomsorgen dyrare för dom flesta, med vissa undantag.
Det som gör att alla barnfamiljer inte får betala mer nästa år är en statlig reform som också börjar gälla från årsskiftet - precis som kommunens höjda taxa. Då träder nämligen riksdagsbeslutet i kraft om rätt till gratis förskola för alla fyra- och femåringar tre timmar om dagen. I praktiken lär det inte bli så stora följder för fyra och femåringarna - dom blir lämnade på dagis som vanligt och är kvar där tills föräldrarna har jobbat klart, men för familjeekonomin betyder det att dom första tre timmarna varje dag är gratis. Men samtidigt får man alltså betala för juli som varit avgiftsfri tidigare. För en familj med en total månadsinkomst på 25 000 kronor med treåring på heltid stiger årskostnaden med ungefär 750 kr. För samma familj fast med ett barn som fyllt fyra år sjunker istället årskostnaden med dryg 900 kronor.