Älgen förstör tallskog

Älgen går mycket hårdare åt tallskogen än vad den gjort under många år. Den äter mer av unga tallar, och det här kommer att innebära enorma förluster för skogsindustrin.
Enligt siffror från skogsvårdstyrelsen har var sjunde ungtall svåra skador från älg. - Framtidens människor får betala för de skador som älgarna orsakar idag, säger Åke Granquist, jägmästare på skogsbolaget Stora Enso. Värst är skadorna i Mellansverige, där skadorna fördubblats sedan slutet av åttiotalet. Orsaken är att antalet kalhyggen minskat, varför älgen istället äter av ungtall, vilket innebär att virkeskvalitén försämras. Gustaf Hamilton på Skogsvårdsstyrelsen menar att löningen är att skjuta av fler älgar. Intervjuad: Åke Granquist, Stora Enso och Gustaf Hamilton, Skogsvårdsstyrelsen