Äggdonation tillåtet nästa år

Från och med nästa år blir äggdonation tillåtet för att hjälpa barnlösa par. Torbjörn Fryklund, privatpraktiserande läkare i Härnösand, uppskattar att den nya lagen varje år kommer att kunna hjälpa mellan fem och tio barnlösa par i Västernorrland.