Marsliv mindre sannolikt

Marsliv tycks nu mindre sannolikt efter att amerikanska forskare nu lagt fram en teori som säger att Mars aldrig haft en gästvänlig atmosfär under någon längre tid. Orsaken till rinnande vatten på planeten har snarare varit meteoritnedslag.
På Mars har det inte funnits tillräckligt mycket koldioxid för att få den växthuseffekt som behövs för att skapa en jordliknande atmosfär, menar forskare vid universitetet i Colorado. De stora dalarna, de eroderade områdena och de uttorkade floderna och sjöarna som man har sett är enligt forskarna snarare effekten av gigantiska meteoritnedslag. Ibland avbröts de långa vintrarna av rejäla naturkatastrofer när kometer i form av gigantiska isbollar bombarderade planeten. Den enorma energi som frigjordes hettade upp planeten under en kort tid. Isglaciärerna på ytan och det frusna vattnet under jord smälte och förångades så att det under några decennier eller hundra år fanns en växthuseffekt, men inte under miljoner år som man tidigare har trott. Källa: Science