Kommunen bryter mot skollagen

Gotland kommun har brutit mot skollagen! Enligt lagen har kommunerna skyldighet att ordna dagisplats inom fyra månader efter det att föräldrarna ansökt om barnomsorg.
Men just nu är det tio barn som inte fått dagisplats inom den tiden. Bristen är stor på platser inom barnomsorgen på Gotland till nästa år. Till maj månad nästa år står 168 barn i kö. Och just nu står 62 barn i kö. Av dessa har alltså 10 barn väntat längre än 4 månader. Föräldrar kan anmäla kommunen till skolverket om de är missnöjda med väntetiden.