Betor för 300 000 kronor har kasserats

Hittills i år har 700 ton gotländska betor till ett värde av cirka 300 000 kronor kasserats !
Anledningen är bland annat att betorna skadats av kraftiga väderväxlingar, från mildväder till sträng kyla. En annan orsak till att betor måste plöjas ner igen är svampangrepp, något som ökat de senaste åren. Odlaren får själv ta smällen. Om betorna måste kasseras får odlaren ingen ersättning.