Kyrkoherde Hylak tar över i Visby

Katolska församlingen på Gotland byter kyrkoherde. Vid årsskiftet tillträder Kristian Hylak, Stockholm som ny kyrkoherde.
Sven-Erik Pernler, som varit tillförordnad kyrkoherdde sen 1996, kommer nu att gå i pension. Kyrkoherde Hylak är 43 år gammal och just nu ansvarig för den katolska militärsjälavården i landet. Han har tidigare varit ungdomspräst i Stockholms katolska stift.