Byråkrati hinder för lösning på svampplåga

Medan den svenska skogen dör av gremmeniella-angrepp bromsas forskningen upp av byråkrati, interna konflikter och konkurrens. Det skriver tidningen lantbruk i sin webtidning.
På uppmaning av jordbruksministern, skogsnäringen och det statliga forskningsrådet Formas skrev professor Jan Stenlid en ansökan för en hel grupp forskare. Förra veckan delade Formas ut 254 miljoner kronor men bara en halv miljon går till gremmeniella forskningen.