Drott byter VD

Fastighetsbolaget Drott ska byta VD. Nuvarande chefen Mats Mared har i ett brev till styrelsen sagt upp sig med hänvisning till "meningsskiljaktigheter i styrelsearbetetet". Målet är att ha en ny VD på plats under första halvåret 2003. Mats Mared kvarstår tills vidare som VD.