Pilotkritik mot nya spritregler inom EU

Svenska piloter är kritiska mot EU:s nya regler som ger flygpassagerare rätt att från årsskiftet ta ombord mer sprit på flygningarna. De hävdar att säkerheten hotas ombord, eftersom spritflaskorna kan användas som brandbomber.
Från årsskiftet får den som reser mellan två EU-länder ta med sig fem liter starksprit, mot två liter idag. Det här kan leda till en kraftig ökning av mängden brandfarliga ämnen i luften, enligt svensk pilotförening. Piloterna har länge kritiserat att den som flyger får ha spriten i handbagaget, och man vill att möjligheten att köpa sprit innan avfärden ska tas bort, säger Werner Schubert, ordförande i säkerhetskommittén. – Vi tycker att man kan göra ett bilateralt avtal inom EU så man får köpa det här vid ankomsten istället.
Claes Henricsson