Stigande villapriser

Priserna på småhus steg i november med cirka fem procent jämfört med månaden före. Det visar den senaste Småhusbarometern från Statistiska centralbyrån (SCB). Under perioden september-november ökade villapriserna med knappt en procent jämfört med den föregående tremånadersperioden.