Färre miljöbrott utreds

Miljöåklagarna ska nu börja begränsa sina utredningar eftersom antalet outredda miljöbrott bara växer. Bara under dom senaste fyra åren har antalet anmälningar blivit nästan tio gånger fler.
Det beror delvis på den nya miljöbalken som trädde i kraft den första januari 1999 och som i det närmaste innebär nolltolerans. I september bad RÅ regeringen om pengar till ytterligare tio miljöåklagare i landet. Då låg 3 800 fall och väntade på utredning. Nu drar RÅ konsekvenserna av den stora anhopningen av ärenden och ger nya riktlinjer. Dom innebär att flera fall, efter individuell prövning, inte behöver utredas.