Lagen kräver ingen handlingsplan

Sametingets kanslichef, Lars-Nila Lasko, står fast vid att sametingets kanslis förslag till jämställdhetsprogram är världens mest omfattande samiska jämställdhetsprogram. Konkurrensen är dock begränsad. Det är bara Ajtte museum som har ett program.
Nu hävdar Lars-Nila Lasko att lagen inte kräver en handlingplan mer än för lönepolitiken. - Det står i lagen att man ska följa upp när det gäller lönepolitiken och könsfördelningen och det görs varje år.
  • Det står inte i lagen att man ska ha ett handlingsprogram? - Nej, inte ett handlingsprogram, däremot ska man ha ett målsättningsprogram. Lars-Nila Lasko fintar med juridiken. Han föredrar att använda sig av 11:e paragrafen i lagen där det mycket riktigt står som Lasko säger. Inte bara lönefråga Men, han väljer att inte använda sig av 13:e paragrafen som säger: "Arbetsgivaren ska varje år upprätta en plan och den ska innehålla en översikt av åtgärder i fråga om arbetsförhållanden som behövs på arbetsplatsen och vilka som ska genomföras det kommande året" Det är alltså inte enbart en lönefråga som Lars-Nila Lasko hävdar.