Jämställdhetsmål även för sametingets politiker

Även Sametingets styrelse har antagit ett måldokument om jämställdhet. Det är Valborg Niia, samelandspartiet och Monica Sandström, skogssamerna, som fått i uppdrag att ta fram jämställdhetsmål för den politiska delen av Sametinget.
Om man kan kritisera Sametingets kansli för att i stora delar kopiera lagen om jämställdhet och kalla det för jämställdhetsprogram, så är läget än värre för den politiska delen. Enligt måldokumentet som styrelsen antagit ska yngre samiska kvinnliga småbarnsföräldrar slippa samåkning och få barnvakt under sametingets plenum. Detta mål torde vara uppfyllt redan. Detta är också en diskriminering av äldre kvinnor och män. Behandlas lika Mål nummer två är att vid tillsättning av organ inom sametinget ska JÄMLIKHET eftersträvas. Det här innebär att kvinnor och män ska behandlas lika och att ingen jämställdhet eftersträvas överhuvudtaget. Då det inte är troligt att Sametinget särbehandlar människor på grund av deras kön så är också detta mål nått och uppfyllt. Uppfyllt mål Det tredje målet är att man ska beakta jämställdhet när man annonserar och tillsätter tjänster. Det här är uppfyllt. Det sagda innebär att sametinget uppfyller sina jämställdhetsmål och torde vara det enda organet i världen som uppnått total jämställdhet. Längre än så här vill man inte nå, enligt styrelsens jämställdhetsmål.