Mindre fickpenar för asylsökande i Danmnark

I Danmark ska asylsökande i framtiden få mindre fickpengar att röra sig med. På så sätt vill den danska regeringen göra det mindre attraktivt att söka asyl där, skriver Berlingske Tidende.
Kontantbidraget skärs ned från 3.000 till 2.300 svenska kronor och sammanlagt hoppas den danska regeringen kunna spara motsvarande 46 miljoner kronor. Pengarna ska istället användas för att bekosta en utbyggnad av danskundervisningen och det ska bli obligatoriskt för alla som söker asyl i Danmark att delta i danskundervisning och andra aktiviteter.