Sänkt bokmoms - fler läsare

Försäljningen av böcker har ökat markant sen bokmosen sänktes vid årsskiftet. Enligt uppgifter från Bokhandlarföreningen har bokförsäljningen ökat med 20 procent i hela riket.
Enligt Lars-Olof Wiksten har bokmomsen lockat nya kunder till bokhandlarna, människor som tidigare inte köpte böcker. Bokmomsen har också gjort att fler bokhandlar klarar sig utan statligt stöd. Det innebär att mindre bokhandlar kan få mer av de statliga pengarna och därmed ökar deras chans att överleva.