Ingen Radio Öresund

Öresundskommittén har sagt nej till Sveriges Radio och Danmarks Radios ansökan om medfinansiering av den nya kanalen Radio Öresund.
Skälet till Öresundskommitténs avslag är ett nytt EU-direktiv som innebär att bara ett medieprojekt får stödjas inom informationsområdet. Eftersom kommittén redan godkänt ett medieprojekt på Sveriges Television, ser det nu inte ut att bli någon ny gränsöverskridande kanal i radion. Samarbetet mellan Sveriges och Danmarks Radio i Öresund direkt på onsdagsförmiddagarna i P4 Radio Malmöhus fortsätter dock som vanligt.