Spädbarnsdöd anmäld enligt lex Maria

En nyfödd pojke från Sundsvall avled några dagar efter födelsen i september. Pojken hade lågt blodsocker när han föddes i Sundsvall och fick stora mängder sockerlösning för att balansera det låga blodsockret.
Efter några dagar blev han sjuk i magtarmen och skickades då till en specialavdelning för sjukak spädbarn i Uppsala. Där visade det sig att pojken hade en propp i stora kroppspulsådern och han avled strax efter att ha kommit till Uppsala. Händelsen är anmäld enligt lex Maria och socialstyrelsen ska utreda ärendet.