Område på Billingen kan bli naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att barrskogsområdet Sunnersiken på Billingen i Falköpings kommun ska bli naturreservat.

Det största värdet i området är enligt länsstyrlsen en riklig mängd död ved - som ger goda levnadsförutsättningar för både insekter och fåglar.

Förslaget är nu ute på remiss.