Priset på villor steg fem procent

Villapriserna i Dalarna har under den senaste tremånadersperioden stigit med fem procent jämfört med motsvarande period i fjol.
I landet som helhet var prisökningen åtta procent. Medelpriset för ett småhus i Dalarna under perioden var 613 000 kronor, och den siffran bygger på närmare 450 villaförsäljningar. Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyråns nya Småhusbarometer.